Om Bankkund.se

Bankkund.se är en sida som innehåller artiklar och information om Banklån, Privatlån och andra former av lån.Passar utmärkt för att guida dig inför beslutet att Låna Pengar. Faktan på denna sida är tänkt att ge dig mer kött på benen inför en ny upplåning av pengar för att du skall göra en bättre affär.

>> Ta Banklån med riktigt låg ränta från Citibank

Bottenlån


>>    Banklån & Privatlån från 3,25 % ränta, Ansök här för snabbt svar !

Bottenlån. När du ansöker om ett bostadslån för att köpa en villa, en bostadsrätt eller ett hus delas lånet ofta upp i två delar som kallas bottenlån och topplån. Ett bottenlån kallas också ibland för hypotekslån och står för 75-85 procent av lånekostnaden för huset. Bottenlånet är den del av huslånet som täcks av den säkerhet som skapas av pantbrevet på bostaden. Hur stor del av lånesumman som kan täckas via bottenlånet beror på hur hög belåningsgrad du kan få på huset. Belåningsgraden kan variera mellan ca 50-85 procent av huset marknadsvärde. Genom att använda huset som säkerhet får du bättre lånevillkor eftersom att långivaren vet att de har möjlighet att fåt tillbaka de utlånade pengarna genom tillgången till pantbrevet. Ett pantbrev ger banken/låneinstitutet rätten till den summa som nämns i pantbrevet om huset säljs vid en exekutiv auktion.

Genom att dela ett bostadslån i två delar (topp och bottenlån) minskar banken sina risker för att inte få tillbaka den lånade summan.

Ett bottenlån har en räta och amorteringstid som är lägre än om du skulle välja att låna pengarna på något annat sätt. Dessa förmåner får du eftersom att lånet har en säkerhet och banken tar mindre risker. Hur hög räntan blir beror mycket på hur stor summa du väljer att låna av banken. Amorteringstiden på ett bottenlån är ofta lång och kan sträcka sig under så lång tid som 50 år. Hur lång amorteringstid som ges på lånet påverkas av banken men också av dina möjligheter att betala av lånet på kortare tid.

Ett bottenlån kan vara uppdelad i flera dela med olika räntesatser, hur det läggs upp beror till större delen på dig själv. Du kan till exempel välja att dela upp lånet i två delar där 2/3 har en räntesatts medan den tredje och sista delen har en annan räntesats. Du kan också välja mellan att ha fast eller rörlig ränta på bottenlånet. När du ansöker om ett bostadslån och får ett botten och topplån så har du möjligheten att välja om du vill ta lånet till fast eller rörlig ränta. Det finns olika fördelar med att välja rörlig eller fast ränta och vilket du bör göra beror helt på om dina egna önskningar och din privatekonomi. Fördelen med att binda räntan under en valfri tid (upp till fem år) är att du garderar dig mot eventuella räntehöjningar, vad man dock behöver komma ihåg vid detta val är att om du väljer att binda lånet betyder det ofta att du får en högre ränta än de rörliga, detta för att ge långivaren en viss säkerhet och vinstmarginal. Det är dock vanligt att bottenlånet binds under en del av lånetiden, medan topplånet förblir rörligt.

När du har ett bottenlån finns det flera olika sätt att betala av lånet och vilket sätt du väljer påverkar vilken månadskostnad du kommer att få. Amorteringen av lånet påverkas både av lånetiden och räntan men beror också på om du väljer att betala med rak amortering eller via annuitetsbetalningar. Väljer du att betala ditt lån via rak amortering kommer din månadskostnad att förändras under avbetalningstiden. Detta beror på att avbetalningen av lånet sker på så sätt att du under hela avbetalningstiden betalar samma amortering på lånet med eftersom att räntesatsen minskar för varje avbetalning så blir den totala utgiften mindre för varje avbetalning eftersom att lånesumman minskar och då minskar också räntesatsen. Väljer du istället att betala av lånet via annuitetsbetalningar så betalar du samma belopp vid varje tillfälle. Detta sker genom att du till en början betalar en större del av summan till räntan på lånet och en mindre del till själva avbetalningen av lånet. Amorteringsdelen av lånet ökar sedan i storlek i och med att räntan minskar när lånet minskar i storlek.