Om Bankkund.se

Bankkund.se är en sida som innehåller artiklar och information om Banklån, Privatlån och andra former av lån.Passar utmärkt för att guida dig inför beslutet att Låna Pengar. Faktan på denna sida är tänkt att ge dig mer kött på benen inför en ny upplåning av pengar för att du skall göra en bättre affär.

>> Ta Banklån med riktigt låg ränta från Citibank

Kredit


>>    Banklån & Privatlån från 3,25 % ränta, Ansök här för snabbt svar !

Kredit. Ordet kredit betyder att anförtro pengar till någon eller låna ut. Så när du lånar pengar av banker eller andra former av låneinstitut så ger de dig kredit. De betalar den affär eller person du handlar av och i utbyte får de av dig så småningom tillbaka den summan samt en ersättning i form av en ränta eller engångsavgift.  Du bli nu en kredittagare och baken fungerar som en kreditgivare. Det kan även hända att detta förhållande kan uppstå direkt mellan affären och låntagaren. Detta sedan många affärer som säljer möbler och elektronik själv börjat ordna med kreditköp där du som handlare mer eller mindre köper varan via ett lån som affären tillhandahåller mot antigen en ränta eller en avgift.

Banker och andra kreditinstitut lever på att tillhandahålla pengar eller kredit mot någon form av ersättning. Ersättningen kan vara i form av ränta, vilket är vanligt vid större lån, men ersättningen kan också vara fasta summor pengar som vid SMS-lån. Här tar kreditgivaren ut en fast summa som betalning för krediten av pengarna. Att detta är vanligast här beror mycket på att lånen som beviljas via SMS är sällan högre än 5000 kronor och lånas inte ut längre än 30 dagar. Detta gör att en fast summa i stället för ränta ger en högre avkastning för kreditgivaren.
En vanlig form av kredit är varukredit, det är denna form av kredit som du kan få möjlighet att använda dig av redan i affären när du handlar dyrare föremål som möbler och elektronik. Denna form av kredit fungerar på så sätt att du som kredittagare tar emot en vara i utbyte mot ett löfte om att betalning kommer att ske senare. Detta är en mycket vanlig kredit som är en inkorporerad del i alla former av produktion och försäljning av varor och tjänster.

För att få möjligheten att utnyttja kredit i affärer eller banker är det vanligt att kredittagaren lämnar någon form av säkerhet för krediten hos kreditgivaren. Det kan vara i form av borgen och med detta menas att en annan person går i garant för dig som låntagare och lovar att betala tillbaka krediten om du som låntagare inte klarar av att betala tillbaka den lånade summan. Det kan också vara så att varan eller bostaden som du köper för krediten kan fungera som pant. Detta är den vanligaste formen av säkerhet och det är detta system som affärer använder sig av och varan du köper fungerar då som säkerhet. Vid dessa krediter är ofta avbetalningstiden kortare än om du skulle ta ett banklån. Det är olika former av dessa lån som du använder dig av när lånar pengar för att köpa bil, båt, hus eller andra liknande föremål.

Givandet av kredit behöver inte alltid ha någon form av säkerhet utan kan också fungera som blanco lån där det är låntagarens förmåga att betala tillbaka lånet utifrån sin lön och privatekonomi som avgör huruvida personen har möjlighet att få ett lån. Dessa krediter har dock sämre låneförmåner eftersom kreditgivaren tar större risker när de inte finns någon extra säkerhet för dem att få tillbaka den givna krediten än att låntagaren har en fast lön.

Återbetalaningar av en kredit kan ske på flera olika sätt. Det kan ske genom regelbundna avbetalningar eller i sin helhet vid lånets förfallodag. Vilken forma av betalning som sker beror mycket på vem som står för lånet samt hur stora summor du fått i kredit. Vid lån av mindre summor som med SMS-lån sker betalningen ofta vid ett och samma tillfälle vid kreditens förfallodag. Lån från butiker och banklån kan både betalas tillbaka med jämna intervaller eller vid endast ett tillfälle, men om det börjar röra sig om krediter av större summor sker betalningen av lånet ofta vid flera tillfällen och ibland under flera års tid.