Om Bankkund.se

Bankkund.se är en sida som innehåller artiklar och information om Banklån, Privatlån och andra former av lån.Passar utmärkt för att guida dig inför beslutet att Låna Pengar. Faktan på denna sida är tänkt att ge dig mer kött på benen inför en ny upplåning av pengar för att du skall göra en bättre affär.

>> Ta Banklån med riktigt låg ränta från Citibank

Låna med säkerhet


>>    Banklån & Privatlån från 3,25 % ränta, Ansök här för snabbt svar !

Låna med säkerhet. Att låna pengar är ett stort och viktigt åtagande som kräver ett ordentligt genomtänkt beslut. Det finns en mängd olika sätt att låna pengar och en av de säkraste formerna är att ta lån med säkerhet. Att låna pengar med säkerhet ger dig en större möjlighet att få lånet godkänt eftersom att banken/låneinstitutet har en garanti för att de kommer att få tillbaka den summa de lånat ut till dig.

Med lån med säkerhet menas lån där du antingen har en bostad, byggand eller borgensman som kan fungera som garant för att pengarna kommer att betalas tillbaka. Ett lån som har en naturlig säkerhet är bostadslån. När du lånar pengar för att köpa en bostadsrätt, villa eller hus vill banken ha huset som säkerhet och ägaren måste då inteckna huset och införskaffa ett pantbrev som lämnas över till banken. Genom pantbrevet får banken rätten till den summa som husets pantbrev anger om det visar sig att du som låntagare inte har möjlighet att betala tillbaka lånet som du tagit för att köpa huset och banken kan då sälja huset i en exekutiv aktion och får då in de pengarna som du är skyldig. Genom att ha ett lån med säkerhet blir lånets villkor oftast bättre än om du inte hade någon form av säkerhet. Du kan då få låna högre summor, under längre tid och med lägre ränta.

Banken delar också vanligt vis upp bostadslån i två olika delar för att få ett lån med större säkerhet samt för att minimera risken att förlora på affären. Detta gör banken genom att dela in lånet med säkerhet i ett topplån och ett bottenlån. Topplånet är ca 15-25 procent av lånesumman och representerar den del av lånet som banken är mest orolig att inte få tillbaka och som kan sägas vara den delen av husets värde som kan tänkas sjunka innan banken hinner sälja huset. Denna del av det säkra lånet har en högre avbetalningstakt och har ofta även en högre ränta. Bottenlånet å sin sida står för ca 75 procent av lånet och har en lägre ränta och en längre lånetid (ofta ca 50 år) och är den delen av lånet som täcks av pantbrevets värde .

Har du ingen byggnad eller bostad att sätt som säkerhet vid ett lån finns det även en annan möjlighet för dig som låntagare att få säkerhet i lånet och det är genom att ordna en borgensman. En borgensman kan vara en familjemedlem eller nära vän som genom att ställa upp som borgenär skriver på lånekontraktet tillsammans med dig. För att få ställa upp som borgensman måste man ha en god privatekonomi och inga tidigare betalningsanmärkningar. Genom att ställa upp som borgensman tar man på sig ansvaret för lånet om det skulle visa sig att låntagaren inte klarar av att betala tillbaka lånet vilket ger banken/låneinstitutet en större trygghet och det i sin tur kan ge dig bättre låneförmåner eftersom banken har bra garantier för att få tillbaka de lånade pengarna och du har då ett lån med säkerhet.

En annan form av lån med säkerhet är saklån som exempelvis billån. Billån kan du få för både nya och begagnade bilar. Dess lån kan du ansöka om hos handlaren där du köper bilen, eller av banken vid köp av bil från en privatperson. Lånet har den inköpta bilen som säkerhet och du får därigenom förmånligare lånevillkor än om du inte hade bilen. I jämförelse med bostadslån, där huset fungerar som säkerhet, är dock billån mycket mera osäkert eftersom att bilen tappar i värde snabbare än huset vilket ger lånet en snabbare avbetalningstid, men denna form av lån är dock mycket mer förmånligt än att ta kreditlån eller lån utan säkerhet. Saklån (lån med säkerhet) behöver inte alltid gå till bilar utan kan också vara riktade till andra föremål som båtar, motorcyklar eller andra motorfordon, det viktigaste är bara att föremålet du vill inhandla inte faller i värde för fort för då får du en återbetalningstakt på lånet som kan bli svår att klara av om du får lånet godkänt.